+31624594423 mirjam@prachtpraat.nl

Organiseer een Burgerberaad over het klimaat! Die oproep deed ik onlangs samen met een aantal andere betrokken burgers; Roebyem Anders, Matthea de Jong, Ellen Maassen, Jelmer Mommers en Eva Rovers. Waarom? Omdat ik geloof dat we met elkaar in staat zijn om tot gedragen beleid te komen. Wanneer we met elkaar bepalen wat we belangrijk vinden om het klimaatprobleem op te lossen worden we samen eigenaar van het vraagstuk en van de gekozen oplossing.

Nieuwsgierig? Het hele artikel vind je hier terug.

Artikel in de Volkskrant

Update: Inmiddels is er een motie aangenomen door de tweede kamer om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een burgerberaad over het klimaat.

Ook verscheen er een langer artikel op de correspondent.