+31624594423 mirjam@prachtpraat.nl

Pracht Praat 

Een verhelderend gesprek en van daaruit tot concrete oplossingen komen  dat is waar Pracht Praat voor staat. Oplossingen waar je zelf, als team of als hele gemeenschap mee aan de slag kunt.

Dit kan op individuele basis in de vorm van persoonlijke (e-)coaching, of door het hele systeem bij elkaar te brengen in een teamcoachings- of co-creatie traject. 

Niemand is hetzelfde, maar we zijn wel allemaal even veel waard!

Wat Pracht Praat te bieden heeft 

Co-creatietrajecten en Burgerberaad

Ik bied advies en hulp bij het opzetten van participatie en co-creatietrajecten en Burgerberaden. De afgelopen jaren heb ik in samenwerking met stichting G1000.nu ruime ervaring opgedaan in het organiseren van Burgerberaden. Wil jij iedereen die iets met je vraagstuk te maken heeft betrekken bij het vinden van een oplossing? Wil je graag participatie inzetten, maar weet je niet goed hoe? Ik help je graag verder.
Ik ben betrokken geweest bij ruim 25 burgerberaden en participatietrajecten met zo’n 300 tot 700 deelnemers. Maar ook kleinere aantallen tussen de 50 en 150 deelnemers behoort tot de mogelijkheden. 
Trajecten waarin iedereen die belang heeft bij het onderwerp op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek gaat. Naast advies bied ik ook hulp bij de praktische organisatie van de bijeenkomsten. Deze kunnen ook online plaats vinden. Vertel me meer!

Individuele coaching
Loopt het in je werk even niet zo lekker? Vraag je je af wat ook alweer de bedoeling is van je werk? Trap je herhaaldelijk in dezelfde valkuilen, of heb je andere wezenlijke vragen over je loopbaan? Allemaal vragen waar ik je doormiddel van coaching bij kan helpen. In mijn coaching ben ik gericht op het ondersteunen van jouw eigen proces. Je vindt zelf de oplossing voor je vraagstuk, zodat je aan de slag kunt en blijvend effect ervaart. Met praktische stappen gedurende het traject boek je vooruitgang.

Naast face to face coaching bied ik ook e-coaching aan. Een schrijfgesprek om jou verder te helpen. Het voordeel van e-coaching is dat je het gemakkelijk in kunt plannen. Daarnaast biedt schrijvend coachen een ander manier van reflecteren op je eigen handelen.  Lees meer 

Teamcoaching
Teamcoaching is een boeiend vak. Als teamcoach laat ik het jullie zelf uitzoeken. Maar ik stuur jullie niet zomaar het bos in. Ik faciliteer het proces en maak gebruik van de kracht die er al is. Verhelderend, open en verbindend. Zodat jullie samen aan de slag kunnen. 

Hebben jullie als team behoefte aan aandacht voor de samenwerking? Willen jullie beter onderling communiceren? Of willen jullie aan de slag met vragen als wat was ook alweer de bedoeling van wat we doen? Neem vrijblijvend contact op dan bespreken we de mogelijkheden. Lees meer

Pracht Praat richt zich met name op teams en individuen binnen overheden, onderwijsinstellingen, zorg en andere non-profitorganisaties en andere zelfstandig ondernemers. Vertel me meer

Wat meer over Mirjam

Ik ben Mirjam de Pagter; coach, procesbegeleider, verbinder en verhalenverteller. Ik heb ruime ervaringen in het begeleiden van grote en kleine groepen. Daarnaast bied ik ook individuele coaching aan.
Ik ben ruim tien jaar geleden  gestart als zelfstandige onder de naam Pracht Praat. In eerste instantie richtte ik mij op communicatietrajecten, maar in de loop van de jaren ben ik mij steeds meer gaan richten op procesbegeleiding en coaching. Voor ik als zelfstandige begon ben ik ruim 9 jaar werkzaam geweest als adviseur en teamcoördinator bij de overheid binnen de ruimtelijke planvorming.

Naast mijn werk lees ik heel veel boeken, bij voorkeur een aantal tegelijk, ga ik graag naar een concert of gewoon lekker een avondje dansen of uit eten, tennis ik graag, doe ik aan spinning en ben ik dol op mijn twee kinderen. Mijn dochter heeft een verstandelijke beperking en autisme. Dat vraagt extra aandacht, maar zorgt ook voor de nodige relativering.

Ik vind het fascinerend hoe we met elkaar samenwerken, beslissingen maken, maar ook hoe we onszelf of elkaar soms klemzetten. Om te zien hoe dat wordt doorbroken door het proces op  de juiste manier te begeleiden, dat is wat mij energie geeft. Graag zet ik mijn humor en optimisme in om jou, jouw team of groep in jouw of jullie proces te begeleiden om tot concrete afspraken en oplossingen te komen. 

Benieuwd naar wat ik te bieden heb? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek. 

Pracht Praat
Bezoekadres:
Oude Fabrieksstraat 7
3812 NR Amersfoort

Tel: 06 2459 4423

 

Mijn gereedschapskist:G1000proces / Burgerberaad, Open Space, Procesbegeleiding, Systemisch Transitiemanagement, Progressiegericht coachen, Scrum, Systeemgericht coachen, Theory U, Teamcoaching, E-coaching, Design Thinking, Verbindende Communicatie, World Café, Werken vanuit de bedoeling

Grootste inspiratiebron: werk van Brené Brown

 

Met wie ik samenwerk

Overheden
Er is nogal wat beweging binnen de overheid. Nieuwe wetten, (burger) participatievraagstukken, verandertrajecten, transities. Ik ben inzetbaar als participatie-adviseur en procesbegeleider/facilitator van cocreatietrajecten. Ook ben ik inzetbaar als verandercoach en als coach van individuele medewerkers en/of teams binnen deze continue veranderende omgeving. De trajecten kunnen zowel online als offline plaats vinden, of een combinatie daarvan. 

Wil je mij inzetten als expert rondom Burgerberaden? Daarvoor werk ik samen met de stichting G1000.nu. Maar benader mij gerust rechtstreeks. 

 

Young professionals

Wanneer je net aan je carrière begint loop je tegen allerlei dingen aan. Vragen als wat wil ik nu precies in mijn werk, ik voel me onzeker, doe ik het wel goed kunnen dan allemaal meespelen. Ik begeleid jou in dit proces, zonder oplossingen aan te dragen. Die formuleer je zelf.    

Zelfstandigen
Als zelfstandige loop je zo tegen je eigen vraagstukken aan. Als collega zelfstandige heb daar begrip voor. Ik begeleid je graag in je volgende stap.    

Meer over individuele coaching en e-coaching

Met welke (coach)vraag kan ik bij Pracht Praat terecht?

Met uiteenlopende vragen die spelen in je werk. Wat voorbeelden van coachvragen zijn: Wat vind ik belangrijk in mijn werk; hoe kan ik meer balans krijgen tussen werk en prive; hoe benut ik mijn capaciteiten optimaal; ik wil een volgende stap maken in mijn carriere; ik twijfel of ik op mijn werk op de juiste plek zit.

Wat is coaching?
Coaching is een gestructureerd en interactief proces. In het proces zal de coach de coachee begeleiden door:
 • Het stimuleren van bewustwording en de persoonlijke groei;
 • De coachee aan te zetten tot het onderzoeken, ontwikkelen en toepassen van de eigen mogelijkheden;
 • het zelfvertrouwen te vergroten door zich te richten op de mogelijkheden die de coachee in zich heeft en de focus te leggen op progressie. 
Wat mag ik van jou als coach verwachten?
 • Deskundige begeleiding en ondersteuning bij je ontwikkeling; dit betekent dat je in elk stadium van het traject kunt rekenen op de juiste ondersteuning;
 • Te allen tijde een vertrouwelijke behandeling. Dit betekent dat geen enkele informatie aan derden gegeven wordt tenzij jij daar goedkeuring voor hebt gegeven; wel hou ik me het recht voor collegiaal overleg te hebben in het kader van mijn eigen ontwikkeling (intervisie & supervisie); dit overleg vindt evenwel geanonimiseerd en niet buiten je medeweten plaats.
 • Coaching gebeurt op op basis van gelijkwaardigheid. De coach ondersteunt het proces van de coachee, maar is geen eigenaar van de coachvraag.
 • Het welslagen van je ontwikkelingstraject is in hoge mate afhankelijk van je eigen inzet. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling.  
Verwacht je ook iets van de coachee?

dat je actief en open meewerkt in het coachingsproces;

dit betekent dat je in alle openheid de gesprekken houdt met je coach en bereid bent op je eigen handelen te reflecteren.

Wat is e-coaching

E-coaching kan uit verschillende manieren van online begelijding bestaan. Denk aan chat, telefoon, videobellen. Voor mij staat e-coaching voor schrijvend coachen via e-mail. Lees hier nog wat meer over schrijvend coachen. 

Hoe werkt schrijvend e-coachen?

Voor het schrijvend coachen maak ik gebruik van een online omgeving, te weten Pluform. We hebben gemiddeld tweewekelijks contact.  Lees hier nog wat meer over schrijvend coachen. 

Wat zijn de voordelen van schrijvend coachen?
 • Het is plaats en tijd onafhankelijk, dus je kunt als coachee reageren wanneer het jou uit komt. Het is makkelijker om bijvoorbeeld in de avond of in het weekend aandacht aan je traject te besteden.Daarnaast scheelt het reistijd, je hoeft niet eerst naar mij toe te komen. 
 • Je kunt vaker korte contactmomenten hebben. Normaal gesproken heb je gemiddeld een maal in de twee weken een contactmoment. Bij e-coaching heb je gemiddeld tweemaal per week contact.
 • Schrijven is soms makkelijker dan vertellen. Je maakt je minder druk om de reactie van de ander.
 • Je kunt kleinere processtappen maken, omdat je vaker contact hebt. Hierdoor kun je vaker reflecteren op de stappen die je neemt.
 • Het hele traject staat zwart op wit. Daardoor kun je op een later moment nog eens reflecteren op wat je aan het begin van het traject hebt opgeschreven. Of teruglezen wat er aan je succes heeft bijgedragen.
Moet e-coaching schrijvend?

Zeker niet. We kunnen ook verschillende vormen combineren. Het is afhankelijk van wat voor jou het beste werkt. 

Ben je gecertificeerd coach?

Ik heb de basisopleiding individueel coaching afgerond. Op dit moment loopt mijn certificering bij de NOBCO. Ik ben geregistreerd eCoach.

Uiteraard onderschrijf ik de internationale ethische code.

Lees hier nog wat meer over schrijvend coachen. 

Meer over teamcoaching

Wat is het doel van teamcoaching?

Teamcoaching heeft als doel het beïnvloeden van de interactie in teams, zodanig dat het team als geheel beter gaat functioneren.

De reden om een teamcoach in te schakelen kan heel divers zijn. De coachingsvraag kan gaan over het beter laten samenwerken als team. Maar ook om meer wezenlijke vragen te beantwoorden, als wat is de bedoeling van ons werk.

De reden om dit samen met een teamcoach te doen is om open met elkaar te kunnen spreken, zonder dat de leidinggevende zich ook verantwoordelijk hoeft te voelen voor het proces. Bovendien kijkt de teamcoach vanuit een ander perspectief naar het team. 

Wat brengt Pracht Praat?

Ik zet vanuit Pracht Praat graag mijn enthousiasme en optimisme in om een team verder te helpen. Daarbij werk ik progressiegericht, wat betekent dat we voortbouwen op wat er al goed gaat en de al aanwezige kwaliteiten. Daarnaast werk ik systeemgericht. Wat zijn mechanismen die de huidige situatie in stand houden.

Ik heb een bijzondere interesse om te werken vanuit de bedoeling. Weer terug te gaan naar waarom doen we wat we doen? 

Daarnaast ben ik ook praktisch ingesteld. Ik zie graag hoe een team de werkverhoudingen verbetert en concrete afspraken met elkaar maakt. 

 

Hanteer je een bepaalde methodiek?

Nee, ieder traject is uniek. Wel coach ik op basis van de vijf kritieke succesfactoren voor coaching. Dat wil zeggen dat ik tijdens de sessies de volgende factoren in de gaten hou:

 1. Er wordt gecoacht in de werkcontext, welke omgevingsfactoren zijn van invloed om het team (context).
 2. Wat willen we in de huidige situatie graag aanpakken en waar willen we samen naar toe (meetlat).
 3. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat. De oplossingen voor de vraagstukken komen uit de groep. Ik faciliteer het proces om tot een goede oplossing te komen (eigenaarschap).
 4. Wat speelt er onder de waterlijn. Welke gedeelde opvattingen en gedragingen spelen mee in de huidige situatie en helpen die om het gewenste doel te bereiken? (ijsberg)
 5. Ik let op wat er gebeurt in de onderlinge interactie gedurende de sessies en geef daar ter plekke (opbouwende) feedback op. (Hier en nu situatie)

 

We werken aan concrete stappen die het team samen kan zetten en evalueren in vervolg sessies hoe die stappen zijn gegaan.

Ben je geregistreerd Teamcoach?

Op dit moment volg ik een post-HBO opleiding tot Teamcoach bij Coachboulevard. Ik rond deze eind 2020 af en kan ik mij registeren in het StiR register als Teamcoach. 

Meer weten? 
stuur me een bericht.

11 + 14 =

Laatste blogs

Burgerberaad over het klimaat

Burgerberaad over het klimaat

Organiseer een Burgerberaad over het klimaat! Die oproep deed ik onlangs samen met een aantal andere betrokken burgers; Roebyem Anders, Matthea de Jong, Ellen Maassen, Jelmer Mommers en Eva Rovers. Waarom? Omdat ik geloof dat we met elkaar in staat zijn om tot...

Lees meer
Waarom e-coaching?

Waarom e-coaching?

Al van kind af aan schrijf ik om mijn hoofd helder te krijgen. Dagboeken vol heb ik geschreven. Helaas heb ik er veel van weggegooid. Omdat ik het stom of kinderachtig vond wat erin stond, of omdat net die ene jongen in werd genoemd waar ik niet meer verliefd op was....

Lees meer
Niesschaamte

Niesschaamte

Ik nieste in de supermarkt. Ik voelde het opkomen. Je kent het wel een echt lekkere nies, waar je zo’n fijn opgelucht gevoel aan overhoudt. Ik wilde er vol overgave in gaan. In de elleboog uiteraard, dat is inmiddels een geautomatiseerde handeling. Maar de vorm van...

Lees meer